Ние имаме мрежа от софтуерни специалисти-фрилансъри, които могат да бъдат наети на проектен принцип. Това най-често са старши програмисти, които не биха работили на трудов договор, но могат да помогнат с уменията си в ключови краткосрочни или дългосрочни проекти.

Subscribe now and
stay informed